o BHP

BHP czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to cała dziedzina obejmująca tworzenie stanowiska pracy, zaopatrywanie go w niezbędny sprzęt i dbanie o prawidłowe, zdrowe wykonywanie zadań na nim przez pracownika. Czym tak naprawdę jest BHP? Dlaczego jest tak ważne? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na te oraz szereg innych pytań związanych z BHP.

Czytaj dalej o BHP

audyt BHP

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą – Kodeks pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca!

Czytaj dalej audyt BHP

ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy oraz ustalenia zasad i środków ochrony przed zidentyfikowanymi zagrożeniami.

Przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego jest podstawowym obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z Ustawy Kodeks Pracy

Czytaj dalej ryzyko zawodowe